Archive, b >> bang kieu

Nguyễn Bằng Kiều (born 13 July 1973 in Hanoi), is a Vietnamese male ballad singer. Albums He has released 13 albums, one a year 2000-2014. Chuyện Lạ. Anh Sẽ Nhớ Mãi (2003). Mắt Biếc (2004). Vá Lại Tình Tôi (2005). Bởi Vì Anh Yêu Em - Bằng Kiều & Minh Tuyết (2006) Hoài Cảm (2007) Linh Hồn Đã Mất (2007) The best of Bằng Kiều - Linh Hồn Đã Mất (2008) Nhạc Yêu Cầu (2009) Những tình khúc chọn lọc - Xin Đừng Quay Lại (2010) Lại Gần Hôn Anh (2011) Bằng Kiều - Vũ Thành An (2011) Lau Dai Tinh Ai - Bằng Kiều & Minh Tuyết (2014) References External links
File Views Rate

E

em ve tinh khoi crd 1108678id 15112011date240.00